LogoHG

Onder de eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad worden niet alleen de zondagse kerkdiensten gehouden maar vinden er in onze gemeente ook doordeweeks tal van activiteiten plaats:

er zijn jeugdclubs, gespreksgroepen voor alle leeftijden, er is een bijbelkring, een alleengaandenkring, er zijn mogelijkheden om samen te eten, etc. etc. Zelfstandig maar toch aan onze gemeente gelieerd zijn er ook verschillende koren. Kortom, op allerlei manieren proberen we als gemeente niet alleen op papier maar ook in werkelijkheid Gods gezin te vormen waarbinnen iedereen zijn of haar plek mag leren innemen. Voor een uitgebreidere toelichting op de verschillende soorten activiteiten in onze gemeente, kijk op het tabblad ‘Activiteiten’.
Meer informatie over adressen, telefoon, email etc. vind u onder ‘Informatie en adressen’