Financiën

Door het college van kerkrentmeesters is de jaarrekening 2022 opgesteld.  De financiële commissie en kascontrolecommissie hebben de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd. Een verkort overzicht en de verkorte begroting voor 2023 vindt u hier. Indien gewenst is inzage mogelijk na afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters.

U kunt voor uw bijdrage in de collectezak gebruik maken van collectebonnen.

De collectebonnen zijn vanaf heden verkrijgbaar in de volgende waarden:

  • oranje vellen van 20 stuks à € 1,-- (nieuw)    (waarde per vel € 20,--)
  • blauwe vellen van 20 stuks à € 1,50              (waarde per vel € 30,--)
  • gele vellen van 20 stuks à € 2,--. (nieuw)      (waarde per vel € 40,--)

Fiscaal vriendelijk schenken

Periodieke gift en Kerkbalans
Wat voorheen een notariële schenking werd genoemd, heet sinds 2014 een periodieke gift. De tussenkomst van een notaris hoeft niet meer. Daarmee is een belangrijke drempel voor veel mensen weggevallen, en is deze vorm van geven kansrijk voor onze kerk. We besteden er daarom extra aandacht aan.

 

De reden voor het opstellen van dit protocol is om op een eenduidige wijze de aanvaarding van een nalatenschap (erfenis) van een van onze gemeenteleden te laten verlopen. Voorop staat de pastorale aandacht voor de familie van de overledene. In een later stadium zal het gaan om het aanvaarden van de eventuele erfenis. 

 

De Hervormde gemeente ’s-Gravendeel heeft een ANBI-status. Dat betekent dat de kerk volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting (het vroegere successierecht). Om schenkingen op een correcte manier te doen moet een gemeentelid een testament hebben opgemaakt met een vermelding van onze kerk als begunstigde. Een normale schenking is ook mogelijk (door middel van een overboeking) maar dan geldt de vrijstelling van de belasting niet.