LogoHG

Geschiedenis en identiteit van de gemeente

Van zaalkerk naar kruiskerk
Oude landkaarten van 's-Gravendeel laten overduidelijk zien, dat de plaats waar het huidige kerkgebouw van de Hervormde gemeente staat, ook vroeger de plaats geweest moet zijn waar de eerste kerk heeft gestaan.
Wanneer de eerste kerk is gebouwd is niet te achterhalen. Dominee Blokkius duidt de "kerck" aan als "getimmerte". In de dagen van Ds. Mochart is er sprake van een "kerckehuis".

De Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel bestaat sinds 1595. Sinds 1 mei 2004 maken we deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Vanouds staan we bekend als een confessionele gemeente,