LogoHG

De Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel bestaat sinds 1595. Sinds 1 mei 2004 maken we deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Vanouds staan we bekend als een confessionele gemeente, dat wil zeggen een gemeente die zich verbonden weet met de klassieke belijdenisgeschriften van onze kerk (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse leerregels en de Heidelbergse Catechismus), daarom grote waarde hecht aan een bijbels gefundeerde prediking én tegelijkertijd een zekere openheid kent qua liturgische vormgeving van de kerkdiensten. Als gemeente zijn we dankbaar voor deze confessionele traditie. We hoeven, ook in ons geloof, het wiel niet telkens opnieuw uit te vinden maar mogen putten uit de antwoorden die de generaties voor ons op de grote vragen van geloof en leven gevonden hebben. Vanuit die traditie willen we de vragen van onze tijd eerlijk onder ogen zien om midden in ons dorp en in onze samenleving te kunnen staan. Daarbij doen we telkens opnieuw de ervaring op dat er vanuit Gods Woord verassende antwoorden oplichten waarmee we in ons persoonlijke en gemeenschappelijke geloofsleven verder kunnen. Zo ervaren we dat Gods Geest ook nu nog ons geloof voedt, zodat we groeien in het liefhebben van God en van elkaar en het omzien naar onze naaste dichtbij en ver weg.
Onze gemeente telt momenteel ongeveer 2750 leden (waarvan circa 575 belijdende leden), verdeeld over ongeveer 1575 pastorale eenheden. Het kerkzegel van onze gemeente is ontleend aan Psalm 1:3a: een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft.
Meer informatie over onze gemeente vindt u onder ‘Informatie en adressen’