LogoHG

Wijkwerk, kringwerk en cursussen

Wie het fijn vindt om als vrouwen onder elkaar met de Bijbel bezig te zijn, om samen over het christelijk geloof te lezen en van gedachten te wisselen, is welkom op de ‘Vrouwenleeskring’. We komen bij elkaar op maandagmiddag in Ons Centrum (ca. 1x per maand), om 13.30 uur. Op deze middagen zijn jong en oud van harte welkom!

Contactpersoon: Mw. M.de Zeeuw-van Schelven, Leliestraat 4, tel. 673 6418,  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

geloofsopvoeding

'Vroeger had ik 4 theorieën over opvoeding en geen kinderen. Tegenwoordig heb ik 4 kinderen en geen theorieën over opvoeding'.

Velen zullen deze uitspraak herkennen. Zodra je eigen emoties als ouder een rol mee gaan spelen, verandert alle theorie in soms weerbarstige praktijk. Maar die ook veel mooier is dan de theorie omdat het je vormt en rijk maakt aan ervaringen. De bijbel kan hierbij een enorme inspiratiebron zijn in onze dagelijkse opvoeding.

Al vele jaren komen er, iedere 6 à 7 weken op dinsdagavond moeders met jonge kinderen bij elkaar om n.a.v. een (voorgedragen) onderwerp, gerelateerd aan opvoeding/ouder-zijn, met elkaar van gedachten te wisselen. De avond vindt in huiselijke setting plaats.

Onderwerpen waaraan gedacht kan worden zijn bijv. weerbaarheid, rouwverwerking, straffen/belonen, pesten, omgaan met emoties, discipline, kind/tiener en de kerk, geld en gerechtigheid, sexualiteit, social media etc.
Het blijken keer op keer waardevolle, opbouwende en inspirerende avonden te zijn waarop geleerd, gedeeld maar ook heerlijk gelachen kan worden. Inmiddels nieuwsgierig gemaakt? In de zondagsbrief en in de agenda op de website staat vermeld wanneer, waar en bij wie een avond gehouden wordt.

Dit zijn de data voor 2019-2020: 26/11, 21/1, 10/3 en 19/5.
Op deze avonden gaan we op zoek naar de liefdestaal van onze kinderen. Dit aan de hand van het boek "De 5 talen van de liefde van mijn kinderen", geschreven door Gary Chapman.

Mailen kan ook altijd met Rianne Koren, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gesprekskring ‘1983’

Deze kring is ontstaan uit de belijdeniskring 1982/1983 en komt ca. één keer per maand bij elkaar op een zondagavond. De onderwerpen zijn divers van aard, maar hebben één doel: in gesprek zijn met elkaar over en invulling geven aan ons geloof.

Contactpersoon: Dhr. M. Havelaar, Lavendelpad 20, tel. 673 4130


Zondagavondkring
De zondagavondkring is opgezet door twee jonge gemeenteleden, omdat zij de contacten en de geloofsgesprekken van de tijd op de toenmalige CJV ‘de Schakel’ misten.
Op dit moment bestaat de kring uit 14 personen, die 1x per maand op zondagavond bij elkaar komen. De gespreksonderwerpen worden aan de hand van een boekje door de leden om de beurt voorbereid.

Contactpersoon: Mw. A. Rijkhoek-Sterrenburg, Klaprooslaan 10, tel. 673 6239

Omdat we in alles afhankelijk zijn van God willen we in onze gemeente regelmatig samenkomen om Gods zegen te vragen over het werk in de gemeente, te bidden om Zijn leiding daarbij en voorbede te doen voor wie het moeilijk hebben.

Gebedskring

“Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren” (Jeremia 29:12).

Al jaren komen er een aantal gemeenteleden bij elkaar om een uurtje in Ons Centrum met elkaar te bidden voor onze gemeente, ons dorp, ons land, het gebeuren in de wereld etc. Net wat in ons opkomt, wat ons bezig houdt of wat wij hebben opgevangen “in de wandelgangen”. Deze punten schrijven we even op als geheugensteuntje en brengen het vervolgens in gebed.

Vanaf januari 2020 komen we iedere dinsdagmiddag om 13.30 uur samen in Ons Centrum.

Als u interesse hebt, het belang van samen bidden inziet, schuif dan gerust eens aan of neem contact op met Bets Mol (06-2720 6156), Ariëtte Versteeg (06-2979 4900) of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tot slot Filippenzen 4:6 spoort God ons aan: “Maak je geen zorgen, maar vraag God wat je nodig hebt”. We houden een stoel voor je vrij!