LogoHG

Naast de taak als ambtsdrager in kerkdiensten en het bijwonen van vergaderingen van de kerkenraad en het consistorie houdt de wijkouderling zich in de wijk waar hij/zij verantwoordelijk voor is bezig met:

  • het afleggen van huisbezoek;
  • pastoraat bij blijde en droevige gebeurtenissen, zoals huwelijk, ziekte en overlijden;
  • het bezoeken van jarige gemeenteleden in de wijk in de leeftijd van 81 jaar en ouder;
  • de ledenadministratie en de aansturing van het bezoekwerk.