LogoHG

Gesprekskring ‘1983’

Deze kring is ontstaan uit de belijdeniskring 1982/1983 en komt ca. één keer per maand bij elkaar op een zondagavond. De onderwerpen zijn divers van aard, maar hebben één doel: in gesprek zijn met elkaar over en invulling geven aan ons geloof.

Contactpersoon: Dhr. M. Havelaar, Lavendelpad 20, tel. 673 4130


Zondagavondkring
De zondagavondkring is opgezet door twee jonge gemeenteleden, omdat zij de contacten en de geloofsgesprekken van de tijd op de toenmalige CJV ‘de Schakel’ misten.
Op dit moment bestaat de kring uit 14 personen, die 1x per maand op zondagavond bij elkaar komen. De gespreksonderwerpen worden aan de hand van een boekje door de leden om de beurt voorbereid.

Contactpersoon: Mw. A. Rijkhoek-Sterrenburg, Klaprooslaan 10, tel. 673 6239