LogoHG

Wijkwerk, kringwerk en cursussen

Iedere wijk heeft een wijkteam, dat de wijkouderling ondersteunt bij het werk in de wijk.
Het wijkteam wordt gevormd door diaken(en), wijkbezoekers en enkele gemeenteleden die in de betreffende wijk wonen. Zij komen 2 à 3 keer per jaar met de wijkouderling en de wijk- en kringcoördinator bij elkaar.
Het wijkteam heeft als taak:

  • het stimuleren van betrokkenheid, onderling contact en meeleven binnen de wijk (omzien naar elkaar);
  • het bezorgen van post namens de kerk in de wijk, zoals de rondzendbrief en post van de kerkrentmeesters (o.a. Aktie Kerkbalans);
  • het ontwikkelen en organiseren van wijkactiviteiten, zoals een avond voor 65+ en een ontmoetingsavond voor alle gemeenteleden uit de wijk.

Naast de taak als ambtsdrager in kerkdiensten en het bijwonen van vergaderingen van de kerkenraad en het consistorie houdt de wijkouderling zich in de wijk waar hij/zij verantwoordelijk voor is bezig met:

  • het afleggen van huisbezoek;
  • pastoraat bij blijde en droevige gebeurtenissen, zoals huwelijk, ziekte en overlijden;
  • het bezoeken van jarige gemeenteleden in de wijk in de leeftijd van 81 jaar en ouder;
  • de ledenadministratie en de aansturing van het bezoekwerk.

Met het oog op de pastorale zorg is de gemeente verdeeld in 4 wijken met elk 2 wijkouderlingen.
De wijkindeling is als volgt:

Wijk I Het oude dorp
De wijk "Het oude dorp" wordt begrensd door Molendijk en Gorsdijk tot aan de Provinciale weg, Kooijstraat, Hoefpad en Nieuwstraat, Strijensedijk en de Nest (tussen Gorsdijk en Oranjestraat).

Wijkouderling: mw. Wilma van der Stel-Geluk - telefoon 673 4245
Wijkouderling: mw. Ria Meijer-Kok - telefoon 673 6495

Wijk II Plan West
De wijk "Plan West" is gelegen tussen de Hendrik Hamerstraat (incl.), Nieuw Bonaventuurseweg, Maasdamseweg (excl.) en de Smidsweg (incl.). Toegevoegd is de Roodenburg Vermaatstraat.

Wijkouderling: mw. Hilda Zipp-Kraak - telefoon 673 2653
Wijkouderling: dhr. Martijn Voogdt - telefoon 06-5350 0389

Wijk III Bonaventura
De wijk "Bonaventura" wordt begrensd door Schenkeltje, Alexanderstraat, Langestraat, Hendrik Hamerstraat (excl.), Nieuw Bonaventuurseweg, Maasdamseweg (incl.), Eerste Kruisweg en de buitenwijken.

Wijkouderling: mw. Ada Hartogsveld-Klunder - telefoon 673 4175
Wijkouderling: dhr. Bas Boer - telefoon 673 4429

Wijk IV Plan Schuilingen
De wijk "Plan Schuilingen" is gelegen aan de westkant van de Maasdamseweg.

Wijkouderling: dhr. Jan Kerkstra - telefoon 673 5920
Wijkouderling: dhr. Johan Zuidweg - telefoon 673 1843


Wijkindeling