LogoHG

Nieuwjaarsbegroeting

Op 1 januari om 10.30 uur in Ons Centrum, indien deze dag niet in een weekend valt.

Zendingsdienst

Op de laatste zondag van februari of de eerste van maart in de morgendienst.

Bidstond voor gewas en arbeid

Op de tweede woensdag van maart om 19.30 uur.

Goede Vrijdag

De dienst begint om 19.30 uur.

Hemelvaartsdag

De dienst begint om 9.00 uur. Deze dienst is een gezamenlijke viering met de Gereformeerde Kerk en zal worden gehouden in de Ontmoetingskerk aan de Vlasakker.

Dankstond voor gewas en arbeid

Op de eerste woensdag van november om 19.30 uur.
Door de Christelijke basisschool wordt voor alle kinderen ’s middags een ‘Kinderdankdienst’ georganiseerd.

Oudejaarsavonddienst

Op 31 december begint de dienst om 19.00 uur.

Heilig Avondmaal

Op Goede Vrijdag en in overleg met de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerk, zo veel mogelijk op één van de zondagen in de maanden maart, juni, september en december in beide diensten.

Doopdiensten

In principe éénmaal per kwartaal. Anders zo vaak als nodig is.

Jeugddiensten

Zes jeugddiensten per jaar worden verzorgd door de Zondagsschool en de jeugdclubs De Aanloop en 16+Groep. In de loop van het jaar worden drie interkerkelijke jeugddiensten gehouden, waarvan één in onze kerk.

Vier-de-zondag

Iedere vierde zondag van de maand (behalve in de zomermaanden en in december) is er 's morgens een laagdrempelige dienst, waaraan diverse gemeenteleden en een combo hun medewerking verlenen. In deze dienst heten we gasten in het bijzonder welkom.

Gezamenlijke diensten met de Gereformeerde Kerk

De middagdiensten worden gezamenlijk gevierd met de Gereformeerde Kerk. De diensten worden voornamelijk gehouden in ons kerkgebouw. Behalve op de eerste zondag van de maand, dan vindt er een gezamenlijke zangdienst plaats, die wordt gehouden in de Ontmoetingskerk aan de Vlasakker.