LogoHG

Erediensten

Zoals wellicht bekend kunt u voor uw bijdrage in de collectezak gebruik maken van collectebonnen. Deze zijn verkrijgbaar in de volgende waarden:

  • oranje vellen van 20 stuks à € 1,-- (nieuw)    (waarde per vel € 20,--)
  • blauwe vellen van 20 stuks à € 1,50              (waarde per vel € 30,--)
  • gele vellen van 20 stuks à € 2,--. (nieuw)      (waarde per vel € 40,--)

De witte en groene bonnen met een waarde van respectievelijk € 0,75 en € 1,20, zijn met ingang van 1 januari 2015 niet meer leverbaar.

U kunt de bonnen op maandagavond tussen 18.30 uur en 19.00 uur in de consistorie achter de kerk tegen contante betaling verkrijgen.

Ook is het mogelijk het bedrag aan gewenste vellen rechtstreeks te storten op bankrekening NL92 INGB 0000 1259 19 t.n.v. Hervormde Gemeente ’s Gravendeel o.v.v. het aantal en de kleur vellen. Na ontvangst worden de vellen bij u thuisbezorgd.

Het voordeel van de collectebonnen is, dat u nooit om klein geld verlegen zit, het voor de inkomstenbelasting aftrekbaar is en de kerk minder aan bankkosten kwijt is om het geld zelf te storten bij de bank. Met name de besparing in bankkosten is voor de kerk een reden om het gebruik van collectebonnen bij u aan te bevelen.

Wij hopen van harte op uw medewerking!

College van Kerkrentmeesters


Iedere zondagmorgen is er voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zondagsschool. Voordat de preek begint verlaten zij samen met de leiding de kerkdienst en gaan naar ‘Ons Centrum’.

Iedere tweede zondag van de maand (behalve in de zomer en bij jeugddiensten) is er een 'tienerpreek'. De jongeren van 12 t/m 17 jaar verlaten dan tegelijk met de zondagsschool de kerk en gaan naar een eigen bijeenkomst.

Het preekrooster voor de zondagse erediensten (incl. het benaderen en inroosteren van gastpredikanten) wordt verzorgd door de preekvoorziener: Dhr. P.J. Pot, Spinnerijstraat 71, tel. 673 1411.