LogoHG

Jeugdwerk

Elke maandagochtend krijgen kinderen van groep 4 tot en met 8 van OBS ‘De Schelf’ godsdienstles. Ouders mogen hun kind op school namelijk opgeven voor godsdienstige - of humanistische vorming.

We zingen met elkaar, er wordt een Bijbelverhaal verteld en daarna maken we een verwerking of doen we een spelletje. Soms spelen we in de les een klein toneelstukje. Tot kerstmis werken we met verhalen uit het Oude Testament zoals bijvoorbeeld de Schepping, de zondeval, de 10 geboden, de ark van Noach etc. Vanaf kerst vertel ik de kinderen over de persoon, het leven en het werk van de Here Jezus Christus. Hierin volgen we de christelijke feestdagen.

Daarnaast doen we elk jaar mee aan de kinderdankdienst in november. De kinderen oefenen dan met veel plezier aan een sketch. Pappa's, mamma's, opa's, oma's en vriendjes zijn dan ook van harte welkom.

Tegen het einde van het schooljaar gaan we met de hele groep op mini-excursie naar één van de kerken uit ‘s- Gravendeel. Daar kunnen de kinderen symbolen ontdekken, een èchte dominee ontmoeten en meer. De kinderen van groep 8 die afscheid nemen ontvangen van de Hervormde gemeente een Bijbel.

Iedere zondagmorgen is er voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zondags-school. Voordat de preek begint verlaten zij rond half 11 samen met de leiding de kerkdienst en gaan naar ‘Ons Centrum’ (groep 1 t/m 6) c.q. naar de consistorie (groep 7 en 8). Je mag ook direct van huis komen.
Er wordt een verhaal verteld uit de Bijbel en met elkaar gebeden en gezongen. In alle groepen wordt er een verwerking gedaan die over het verhaal gaat. Er wordt gewerkt met materiaal van ‘Vertel het maar’.
Als de kerkdienst afgelopen is, is ook de zondagsschool afgelopen.
Eén keer per maand in de morgendienst wordt een lied gezongen of een gedicht voorgedragen. Ook in doopdiensten wordt een lied gezongen.
Tijdens de kerstdagen vindt de eigen Kerstfeestviering plaats, waarvoor alle gemeenteleden worden uitgenodigd, en met Pasen worden narcissen uitgedeeld. Twee keer per jaar wordt voor en door de zondagsschool een jeugddienst georganiseerd.

Contactpersonen:
Gonnie Koomans (voorzitter), tel. (078) 673 49 84. e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ellen Rombout (secretaris), tel. 06 3817 3804, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

TIENERPREEK

Voor jongeren van 12 t/m 17 jaar is er iedere maand (behalve in de zomervakantie) in onze kerk de: '10-erpreek'!

Hoe een 10-erpreek werkt? 10-ers komen naar de kerk. Vóór de preek gaan we de kerk uit en lopen we samen naar gebouw Reflex (in de Langestraat), waar we de 10-erpreek houden.

De ‘preek’ wordt afwisselend door een van ons gegeven (onze namen: zie onder).

De preek gaat er bij ons vaak anders aan toe dan in de kerk: interactief, soms met opdrachten, soms door gesprekken in groepjes en vaak creatief en verrassend.

Zo proberen we de bijbelse boodschap op allerlei manieren dichtbij het leven van onze 10-ers te brengen.

We hopen alle 10-ers die afscheid hebben genomen van de zondagsschool terug te gaan zien bij de 10-erpreek. En natuurlijk ook alle andere jongeren tot en met 17 jaar! Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook altijd welkom!

We vinden het fijn als ouders hun kinderen stimuleren om naar de 10-erpreek te gaan.

Dit zijn de data waarop de 10-erpreek dit seizoen gehouden wordt:

15 september 2019
13 oktober 2019
10 november 2019
8 december 2019
16 februari 2020
8 maaart 2020
12 april 2020
10 mei 2020
14 juni 2020

In de week voor de 10-erpreek sturen we een herinneringsmailtje zodat je het niet kunt vergeten. Ouders die daar prijs op stellen, nemen we ook graag op in onze mailgroep. Daarnaast kun je de data ook op de zondagsbrief vinden.

Tot slot. Dit jaar hebben we afscheid genomen van twee leden van ons 10-erpreekteam: Annet van der Wulp en Jan Kranendonk. Bedankt voor jullie inzet voor het 10-erpreekwerk!! Gelukkig hebben we ons 10-erpreek team ook weer kunnen versterken. Arco Bijl en Leonie van Bommel zijn in de loop van het seizoen mee gaan draaien. En Karen Koppenaal, onze pastoraal medewerkster, stapt met het nieuwe seizoen in ons team.

Groeten van het 10-erpreekteam,
Karen Koppenaal, Arco Bijl, Willy Koster, Jeroen van Dongen, Leonie van Bommel en Anja Monster

De doelen van de jeugdraad zijn:
Het verstevigen van de band met jongeren en jeugdleiders vanuit de jeugdraad (onder het mom: “jeugdraad, ken je jeugd en hun behoeften!”)
Het versterken van de betrokkenheid van jongeren onderling, de band tussen de generaties én die met de kerk.

Om deze doelen te bereiken organiseert de jeugdraad samen met de jeugdclubs verschillende activiteiten.

Daarnaast organiseert de jeugdraad samen met de zondagsschool en de jeugdclubs jaarlijks een aantal jeugddiensten waarin de jeugd een eigen inbreng heeft en een actieve bijdrage levert.
Met elkaar proberen we de jeugd een plek binnen de gemeente te bieden waar ze zich thuis voelen en kunnen ontwikkelen in geloof.
De jeugdraad bestaat uit:

 • Ineke Robbemont (jeugdouderling)
 • Ariëtte Versteeg (jeugdouderling)
 • Melinda Reisig (jeugddiaken/Aanloop)
 • Anja Monster (voorzitter/tienerpreek/jeugddienstcoördinator)
 • Diana Kaars Sijpesteijn (secretaris/zondagschool)
 • Claudia Rijkhoek (Aanloop/Connected)
 • Susan Tuk (zondagsschool)
 • Annelies Roon (zondagsschool)
 • Inge Robbemont (penningmeester)
 • Peterina Boere (zondagsschool)
 • Ingeborg Levering
 • Marije Vermeij (kinderoppas)

Contact:

Jeugdpastoraat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Subcategorieën

Zondagsschool

Hey jij! Ben je nog nooit op de zondagsschool geweest? Je weet niet wat je mist...!!!

Iedere zondagmorgen is er voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar zondagsschool. Voordat de preek begint verlaten zij rond half 11 samen met de leiding de kerkdienst en gaan naar ‘Ons Centrum’ (groep 1/2, 3/4 en 6 t/m 8 of naar de consistorie (groep 5). Kinderen kunnen ook direct van huis naar de zondagsschool komen.
Ons Centrum bevindt zich achter de pastorie aan de kerkstraat.

De predikant schenkt tijdens de kerkdiensten regelmatig aandacht aan de kinderen van 4 tot 12 jaar oud door een korte kinderpreek. Voordat de volwassenenpreek begint gaan de kinderen in groepen uiteen naar de zondagsschool waar ze op hun eigen niveau met de Bijbel bezig zijn.
De kinderen komen na afloop niet terug in de dienst. De ouders halen hun kinderen zelf in Ons Centrum op.

Het kerstfeest vieren met de hele gemeente gehad in de ochtenddienst op eerste kerstdag. 
Met Pasen delen we narcissen uit.
Twee keer per jaar organiseert de zondagsschool een jeugddienst.

Contactpersonen:
Gonnie Koomans (voorzitter), tel. (078) 673 49 84. e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ellen Rombout (secretaris), tel. 06 3817 3804, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.