LogoHG

Elke maandagochtend krijgen kinderen van groep 4 tot en met 8 van OBS ‘De Schelf’ godsdienstles. Ouders mogen hun kind op school namelijk opgeven voor godsdienstige - of humanistische vorming.

We zingen met elkaar, er wordt een Bijbelverhaal verteld en daarna maken we een verwerking of doen we een spelletje. Soms spelen we in de les een klein toneelstukje. Tot kerstmis werken we met verhalen uit het Oude Testament zoals bijvoorbeeld de Schepping, de zondeval, de 10 geboden, de ark van Noach etc. Vanaf kerst vertel ik de kinderen over de persoon, het leven en het werk van de Here Jezus Christus. Hierin volgen we de christelijke feestdagen.

Daarnaast doen we elk jaar mee aan de kinderdankdienst in november. De kinderen oefenen dan met veel plezier aan een sketch. Pappa's, mamma's, opa's, oma's en vriendjes zijn dan ook van harte welkom.

Tegen het einde van het schooljaar gaan we met de hele groep op mini-excursie naar één van de kerken uit ‘s- Gravendeel. Daar kunnen de kinderen symbolen ontdekken, een èchte dominee ontmoeten en meer. De kinderen van groep 8 die afscheid nemen ontvangen van de Hervormde gemeente een Bijbel.