LogoHG

TIENERPREEK

Voor jongeren van 12 t/m 17 jaar is er iedere maand (behalve in de zomervakantie) in onze kerk de: '10-erpreek'!

Hoe een 10-erpreek werkt? 10-ers komen naar de kerk. Vóór de preek gaan we de kerk uit en lopen we samen naar gebouw Reflex (in de Langestraat), waar we de 10-erpreek houden.

De ‘preek’ wordt afwisselend door een van ons gegeven (onze namen: zie onder).

De preek gaat er bij ons vaak anders aan toe dan in de kerk: interactief, soms met opdrachten, soms door gesprekken in groepjes en vaak creatief en verrassend.

Zo proberen we de bijbelse boodschap op allerlei manieren dichtbij het leven van onze 10-ers te brengen.

We hopen alle 10-ers die afscheid hebben genomen van de zondagsschool terug te gaan zien bij de 10-erpreek. En natuurlijk ook alle andere jongeren tot en met 17 jaar! Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook altijd welkom!

We vinden het fijn als ouders hun kinderen stimuleren om naar de 10-erpreek te gaan.

Dit zijn de data waarop de 10-erpreek dit seizoen gehouden wordt:

15 september 2019
13 oktober 2019
10 november 2019
8 december 2019
16 februari 2020
8 maaart 2020
12 april 2020
10 mei 2020
14 juni 2020

In de week voor de 10-erpreek sturen we een herinneringsmailtje zodat je het niet kunt vergeten. Ouders die daar prijs op stellen, nemen we ook graag op in onze mailgroep. Daarnaast kun je de data ook op de zondagsbrief vinden.

Tot slot. Dit jaar hebben we afscheid genomen van twee leden van ons 10-erpreekteam: Annet van der Wulp en Jan Kranendonk. Bedankt voor jullie inzet voor het 10-erpreekwerk!! Gelukkig hebben we ons 10-erpreek team ook weer kunnen versterken. Arco Bijl en Leonie van Bommel zijn in de loop van het seizoen mee gaan draaien. En Karen Koppenaal, onze pastoraal medewerkster, stapt met het nieuwe seizoen in ons team.

Groeten van het 10-erpreekteam,
Karen Koppenaal, Arco Bijl, Willy Koster, Jeroen van Dongen, Leonie van Bommel en Anja Monster