LogoHG

Binnen het protestantse kerkmodel berust de leiding van een gemeente bij de kerkenraad.

Consistorie:
Vacant, predikant
Jan Kranendonk, voorzitter kerkenraad - telefoon 06-2145 3984
Niels Kegel, scriba - telefoon 673 5311
Ineke Robbemont-Donkersloot, jeugdouderling - telefoon 06-4228 0845
Ariëtte Versteeg-Dekker, jeugdouderling - telefoon 06-2979 4900
Vacant, evangelisatieouderling
Arnoldus Scharft, communicatie ouderling - telefoon 673 2536
Wilma van der Stel-Geluk, wijkouderling - telefoon 673 4245
Ria Meijer-Kok, wijkouderling - telefoon 673 6495
Hilda Zipp-Kraak, wijkouderling - telefoon 673 2653
Martijn Voogdt, wijkouderling - telefoon 06-5350 0389
Ada Hartogsveld-Klunder, wijkouderling - telefoon 673 4175
Bas Boer, wijkouderling - telefoon 673 4429
Jan Kerkstra, wijkouderling - telefoon 673 5920
Johan Zuidweg, wijkouderling - telefoon 673 1843
Wijkindeling

 

Diaconie:
Nicolette den Boer-van Dam, voorzitter diaconie - telefoon 673 4888
Henk van der Linden, penningmeester diaconie - telefoon 673 6560
Lieneke Zuideweg, secretaris diaconie - telefoon 673 2304
Melinda Barendregt-Reisig, jeugddiaken - telefoon 645 4520
Shantam Hokke-van der Loos - telefoon 06-1406 8158
Teuni van der Vinde-Batenburg - telefoon 673 4163
Irene van Horssen - telefoon 06-2905 0017
Henk Romijn - telefoon 06-5348 3940
Taakverdeling diaconie

 

College van kerkrentmeesters
Pieter Hartman - telefoon 843 4298
Richard van Helvoirt - telefoon 673 6411
Arjan Meijer - telefoon 06-1052 1589
Andries Sint Nieklaas - telefoon 673 3902
Rob Versteeg - telefoon 674 1274
Taakverdeling kerkrentmeesters