LogoHG

Pastoraal team en kerkenraad

De financiële commissie is een interne commissie van de kerkenraad, die in het najaar de begrotingen voor het komende jaar bespreekt en in het voorjaar de jaarrekeningen van het afgelopen jaar.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit twee kerkrentmeesters en vier ouderling-kerkrentmeesters.
De taken van het college van kerkrentmeesters zijn:

  • de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van onze gemeente voor zover niet van diaconale aard, zoals het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente en zorg dragen voor de geldwerving;
  • het beheer van het kerkgebouw, de pastorie en Ons Centrum;
  • het bepalen van het personeelsbeleid: de predikant, de kerkelijk werkers, de kosters, de mensen van Ons Centrum en de organisten;
  • het bijhouden van de registers der gemeenteleden en van de doop- en lidmaten, de trouwboeken en het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden.


Van dit college maken deel uit:
Pieter Hartman, voorzitter van dit college - telefoon 843 4298
Richard van Helvoirt - telefoon 673 6411
Arjan Meijer - telefoon 06-1052 1589
Andries Sint Nieklaas, financiën - telefoon 673 3902
Rob Versteeg - telefoon 674 1274

 

Postadres: Postbus 5142 (3295 ZG) 's-Gravendeel

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het doel dat de diaconie voor ogen heeft, is dat alle leden van de kerkelijke gemeente hun roeping vervullen om in gemeenschap met elkaar in kerk en wereld dienend bezig te zijn. Voortvloeiend hieruit houdt de diaconie zich bezig met diverse taken zoals: ziekenbriefje, kerktelefoon, cd-dienst en bloemendienst en heeft het contact met diverse organisaties en instellingen, zoals 'De Egmontshof' en Kerk & Vluchtelingen 's-Gravendeel.

Voor vragen over of aanmeldingen voor de bovengenoemde activiteiten kunt u met de betreffende diakenen contact opnemen. Taakverdeling per 15-09-2019:

mw. Nicolette den Boer-van Dam
telefoon 673 4888

Voorzitter Diaconie
Afgevaardigde moderamen en kleine kerkenraad
dhr. Henk van der Linden
telefoon 673 6560

Penningmeester
Kerktelefoon
Financiële commissie
SGO

mw. Lieneke Zuideweg
telefoon 673 2304

Secretaris
Gezamenlijke diaconie
Vakantieweken
HVMD
2e lid participantenraad Zorgwaard

mw. Shantam Hokke-van der Loos
telefoon 06-1406 8150

Reserve kerkauto

mw. Melinda Barendregt-Reisig
telefoon 645 4520

Jeugddiaken
2e voorzitter
Afgevaardigde kleine kerkenraad

mw. Teuni van der Vinde-Batenburg
telefoon 673 4163

Gezamenlijke diaconie
Kerkauto
HVMD

mw. Irene van Horssen
telefoon 06-2905 0017

ZWO
Financiële commissie
SGO

dhr. Henk Romijn
telefoon 06-5348 3940

Kerktelefoon
Voorzitter IKO


Overige diaconale medewerkers:
 

Anneke Mol/Wim Colijn/Hilda Zipp/Ab Kranendonk
Joop Tuk

Verspreiding liturgieën/zondagsbrief
Contactpersoon SGO (1e), Contactpersoon kerktelefoon

 

Adres diaconie:
Diaconie Hervormde Gemeente 's-Gravendeel,
Postbus 5142, 3295 ZG 's-Gravendeel
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bankrekeningnummer diaconie: NL30 RABO 0323 0164 99

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad en vergadert elke eerste donderdag van de maand om de kerkenraadsvergadering voor te bereiden. Daarnaast is er veelvuldig onderling contact over actuele zaken. Het moderamen wordt gevormd door de predikant, de scriba en één of meer  ouderlingen en/of diakenen.


De volgende bovenvermelde ambtsdragers maken daarvan deel uit:
Johan Tuk - voorzitter kerkenraad
Ds. Wim Geuze – vice voorzitter kerkenraad
Niels Kegel – scriba, postbus 5142 3295 ZG ‘s-Gravendeel / Van Groningenstraat 80 3295 CS
Wilma van der Stel-Geluk
Pieter Hartman

Het pastoraal team bestaat op dit moment (vacaturetijd) uit de volgende personen: Wilma van der Stel en mevr. Karen Koppenaal - van Velde (pastoraal medewerker).
Het pastoraal team is verantwoordelijk voor het (crisis)pastoraat.

Regelmatig komt het pastoraal team bijeen om de actuele pastorale situaties in de gemeente te bespreken. Ook wordt gebeden voor de gemeente in haar geheel en voor individuele pastorale situaties in het bijzonder.
Wil het pastoraal team naar behoren kunnen functioneren, dan is een goede communicatie van zeer groot belang. Daarom hebben we de ogen en oren van iedereen nodig.
Ondanks het feit dat vele mensen in de gemeente de ogen en oren wijd open hebben, kan het zijn dat iemand geen pastorale aandacht krijgt en daar juist ontzettend veel behoefte aan heeft. Misschien worden de signalen wel duidelijk afgegeven, maar door de omgeving niet goed opgevangen. Als dat bij u of jou het geval is, laat ons dat gerust weten. Wij willen pastorale zorg bieden aan een ieder die dat nodig heeft en kenbaar maakt.


Het pastoraal team:
Mevr. Wilma van der Stel-Geluk, tel. 673 4245, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mevr. Karen Koppenaal-van Velde, tel. 0187 - 602 797, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dhr. Tiemen Meijer (ouderenpastoraat), tel. 842 2508, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.