LogoHG

Het doel dat de diaconie voor ogen heeft, is dat alle leden van de kerkelijke gemeente hun roeping vervullen om in gemeenschap met elkaar in kerk en wereld dienend bezig te zijn. Voortvloeiend hieruit houdt de diaconie zich bezig met diverse taken zoals: ziekenbriefje, kerktelefoon, cd-dienst en bloemendienst en heeft het contact met diverse organisaties en instellingen, zoals 'De Egmontshof' en Kerk & Vluchtelingen 's-Gravendeel.

Voor vragen over of aanmeldingen voor de bovengenoemde activiteiten kunt u met de betreffende diakenen contact opnemen. Taakverdeling per 19-09-2021:

mw. Nicolette den Boer-van Dam
telefoon 673 4888

Voorzitter Diaconie
Afgevaardigde moderamen en kleine kerkenraad
dhr. Henk van der Linden
telefoon 673 6560

Penningmeester
Kerktelefoon
Financiële commissie
SGO

mw. Lieneke Zuideweg
telefoon 673 2304

Secretaris
Gezamenlijke diaconie
Vakantieweken
HVMD
2e lid participantenraad Zorgwaard

 
Reserve kerkauto

mw. Lianne Noomen
telefoon 673 6477

Jeugddiaken
2e voorzitter
Afgevaardigde kleine kerkenraad

mw. Teuni van der Vinde-Batenburg
telefoon 06-8316 6996

Gezamenlijke diaconie
Kerkauto
HVMD

mw. Irene van Horssen
telefoon 06-2905 0017

ZWO
Financiële commissie
SGO

dhr. Henk Romijn
telefoon 06-5348 3940

Kerktelefoon
Voorzitter IKO


Overige diaconale medewerkers:
 

Anneke Mol/Wim Colijn/Hilda Zipp/Ab Kranendonk
Joop Tuk

Verspreiding liturgieën/zondagsbrief
Contactpersoon SGO (1e), Contactpersoon kerktelefoon

 

Adres diaconie:
Diaconie Hervormde Gemeente 's-Gravendeel,
Postbus 5142, 3295 ZG 's-Gravendeel
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bankrekeningnummer diaconie: NL30 RABO 0323 0164 99