LogoHG

De financiële commissie is een interne commissie van de kerkenraad, die in het najaar de begrotingen voor het komende jaar bespreekt en in het voorjaar de jaarrekeningen van het afgelopen jaar.