LogoHG

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad en vergadert elke eerste donderdag van de maand om de kerkenraadsvergadering voor te bereiden. Daarnaast is er veelvuldig onderling contact over actuele zaken. Het moderamen wordt gevormd door de predikant, de scriba en één of meer  ouderlingen en/of diakenen.


De volgende bovenvermelde ambtsdragers maken daarvan deel uit:
Johan Tuk - voorzitter kerkenraad
Ds. Wim Geuze – vice voorzitter kerkenraad
Niels Kegel – scriba, postbus 5142 3295 ZG ‘s-Gravendeel / Van Groningenstraat 80 3295 CS
Wilma van der Stel-Geluk
Pieter Hartman