LogoHG

De commissie Kerk en Israël dient de gemeente door te getuigen dat God met Israël een eeuwig durend verbond heeft gesloten en dat daarmee alle volken der aarde gezegend worden (Genesis 7, 17 en 22). De Kerk is gebouwd op Israël en kan zonder Israël niet bestaan (Romeinen 11). De erkenning van de staat Israël is daarom niet los te denken.
De commissie geeft aan haar dienende taak gestalte onder meer door:

  • het stimuleren van Bijbelstudie met betrekking tot Israël;
  • het verschaffen van informatie ten aanzien van de verhouding die de Kerk met Israël heeft op basis van Romeinen 11;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de kerkenraad over zaken betreffende onze verhouding met Israël;
  • het helpen organiseren en stimuleren van Israëlzondagen en –diensten;
  • het beleggen van Israëlavonden;
  • waakzaam te zijn tegen antisemitisme.


Contactpersoon: Ds. R. ten Napel, Lindehof 25, tel. 078-7370284