LogoHG

Overig gemeentewerk

Alle leden van 18 jaar en ouder worden op hun verjaardag namens de gemeente gefeliciteerd en ontvangen persoonlijk een felicitatiekaart. Dagelijks werken hier diverse (jonge) gemeenteleden aan mee.

Contactpersoon: Mw. I. van Horssen, Havenstraat 2, 06 - 2905 0017, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Hervormde Vrouwendienst (H.V.D.) bestaat bijna 50 jaar en wordt gevormd door ca. 20 vrouwen uit onze gemeente. Eén van de activiteiten is het brengen van bezoek aan oudere/alleenstaande gemeenteleden in het teken van ‘omzien naar elkaar’. Daarnaast zorgen zij voor een attentie in gezinnen waar een baby is geboren.
De H.V.D. organiseert regelmatig koffieochtenden in Ons Centrum. Op deze ochtenden wordt er o.a. met elkaar gezongen en soms is er een spreker uitgenodigd of wordt er een diavoorstelling vertoond. Rond Kerst en rond Pasen is er een speciale bijeenkomst, in het voorjaar wordt er een uitstapje gemaakt en in het najaar wordt een maaltijd georganiseerd.
Op de koffieochtenden en bij de andere activiteiten is iedereen (man/vrouw) van harte welkom!

Contactpersoon: Mw. A. Dekker (secr.), H.Hamerstraat 115, tel. 673 1808

De commissie Kerk en Israël dient de gemeente door te getuigen dat God met Israël een eeuwig durend verbond heeft gesloten en dat daarmee alle volken der aarde gezegend worden (Genesis 7, 17 en 22). De Kerk is gebouwd op Israël en kan zonder Israël niet bestaan (Romeinen 11). De erkenning van de staat Israël is daarom niet los te denken.
De commissie geeft aan haar dienende taak gestalte onder meer door:

  • het stimuleren van Bijbelstudie met betrekking tot Israël;
  • het verschaffen van informatie ten aanzien van de verhouding die de Kerk met Israël heeft op basis van Romeinen 11;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de kerkenraad over zaken betreffende onze verhouding met Israël;
  • het helpen organiseren en stimuleren van Israëlzondagen en –diensten;
  • het beleggen van Israëlavonden;
  • waakzaam te zijn tegen antisemitisme.


Contactpersoon: Ds. R. ten Napel, Lindehof 25, tel. 078-7370284

De commissie Zending en Werelddiaconaat wil bevorderen dat wij een gemeente zijn die medeverantwoordelijk betrokken is bij de verbreiding van het Evangelie en de verbetering van de levensomstandigheden in grote delen van de wereld. Landelijk wordt door Kerk in Actie daarvoor aandacht gevraagd. Kijk daarvoor eens op www.kerkinactie.nl en u leest over het vele werk dat gedaan wordt.
Kerk in Actie is Zending en Werelddiaconaat in één organisatie, die werkt in vele landen in de vorm van noodhulp, structurele hulp en verkondiging van het Evangelie. Zij maakt daarbij gebruik van de kerkelijke organisaties in de landen waardoor een goede en optimale besteding van de gelden plaats vindt.
De activiteiten van de commissie komen naar voren in kerkdiensten waar Zending en Werelddiaconaat centraal staan, plantenactie, poffertjesactie, kalenderverkoop en bijeenkomsten over onderwerpen op het gebied van Zending en Werelddiaconaat.

Contactpersonen:
Dhr. Jac. Visser (voorz.), Kortestraat 7, tel. 673 2769, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mw. M. Jongkoen-Both (secr.), Vioolerf 7, tel. 673 3448, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zendingspost:

Mei 2015 jaargang 67 nr 1