LogoHG

Tijdens alle morgendiensten is er in Ons Centrum (achter de pastorie, zie plattegrond hiernaast) kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Er zijn dan altijd tenminste 1 volwassen begeleider en 2 jongere begeleiders aanwezig om op de kinderen te passen. U kunt u kind dus met een gerust hart achterlaten. Denk u er als ouders wel even om zelf verschoning en evt. drinken mee te geven.

Aan de kinderen van 4-12 jr. oud wordt in de kerkdiensten door de eigen predikant regelmatig aandacht geschonken d.m.v. een kort kinderpreekje. Voordat de volwassenenpreek begint gaan de kinderen in groepen uiteen naar de zondagsschool waar ze op hun eigen niveau met de Bijbel bezig zijn. De kinderen komen na afloop niet terug in de dienst maar kunnen door hun ouders in Ons Centrum opgehaald worden.