LogoHG

25 mei 2008 zijn wij namens de Hervormde Kerk in Vlaardingen uitgezonden ten dienste van de Messiasbelijdende Gemeenten in Israel.