LogoHG

Kerken houden zich al eeuwenlang bezig met evangelisatie en hulpverlening, omdat dit tot de kern van het christelijk geloof behoort. In 1994 ging 'Kerkinactie' van start als een interkerkelijk initiatief van een aantal zendings- en werelddiaconale organisaties.