LogoHG

Liturgie

We hebben een inhoudsopgave van de .NL2 bundel, met verwijzingen naar Youtube.

Ter verbreding van ons liederenrepertoire heeft de liturgiecommissie in september 2013 de eerste .NL-bundel uitgebracht, om te gebruiken naast het Liedboek voor de Kerken uit 1973 (onze standaard-liedbundel). De naam .NL is een afkorting van ‘Nieuw Lied’. In mei 2015 verschijnt nu een tweede .NL-bundel: de .NL2-bundel. Deze bundel is hier te downloaden en in te zien.
Op de digiborden in de kerk zullen liederen uit deze tweede bundel worden aangeduid als NL2 (ter onderscheiding van NL als aanduiding voor een lied uit de eerste .NL-bundel).

Nieuwe liederen en alternatieve versies van bekende liederen ter verrijking van onze erediensten

 

Zoals inmiddels bekend, biedt het beleidsplan ruimte om in diensten met eigen voorgangers wat meer te gaan variëren in de liederenkeuze, mits de nieuwere liederen goed zingbaar zijn en goed worden begeleid en geïntroduceerd.

Ter verbreding van ons liederenrepertoire heeft de liturgiecommissie voor het jaar 2013-2014 een selectie van 24 liederen gemaakt en onder de titel “.NL” samengevoegd in een bundel. Deze bundel is hier te downloaden en in te zien.

Eén van de taken van de liturgiecommissie is om de passages uit het beleidsplan t.a.v.  de liturgische vormgeving van onze erediensten concreet uit te werken en gestalte te geven.