LogoHG

Nieuwe liederen en alternatieve versies van bekende liederen ter verrijking van onze erediensten

 

Zoals inmiddels bekend, biedt het beleidsplan ruimte om in diensten met eigen voorgangers wat meer te gaan variëren in de liederenkeuze, mits de nieuwere liederen goed zingbaar zijn en goed worden begeleid en geïntroduceerd.

Met het oog daarop heeft de liturgiecommissie voor het komende jaar een selectie van enkele (voornamelijk nieuwere) liederen gemaakt, die in het jaar 2013-2014 op allerlei manieren en momenten wat meer ‘voor het voetlicht’ komen, zodat ze op termijn vaker in onze diensten gezongen kunnen worden.

Al deze liederen zullen vooralsnog gebundeld worden in een soort liturgieachtig formaat, dat bij kerktelefoonluisteraars en bij de ingang van de kerk beschikbaar zal zijn voor gebruik.

 

Wie dat wil kan de liederen via internet (herhaaldelijk) beluisteren, door te dubbelklikken op onderstaande youtube-links:

 

ALTERNATIEVE LIEDEREN RONDOM VASTE LITURGISCHE MOMENTEN

 

als geloofsbelijdenis

Opw 347 / ELB 276   Ik geloof in God de Vader, Schepper die de schepping draagt   http://www.youtube.com/watch?v=xXoFmZjbjkQ

rond het gebed

Opw 436 / ELB 325   Onze Vader in de hemel   http://www.youtube.com/watch?v=7WMzPXLnfW8

ELB 466   Onze Vader die in de hemelen zijt (Elly & Rikkert-versie)   http://www.youtube.com/watch?v=P9DVDa5s21o

rond doop, bevestiging en inzegening

Psalm 134   Dat ’s Heren zegen op u daal (4-stemmig)

 

 

NIEUWERE LIEDEREN

- Hoog boven alle vragen (You raise me up)   http://www.youtube.com/watch?v=0tEbYwgJZvs

Opw 174 / ELB 130   Juicht want Jezus is Heer (met vrouwentegenstem)   http://www.youtube.com/watch?v=CbMVUrs9Xl4

Opw 349   Hij is verheerlijkt, als koning verheven   http://www.youtube.com/watch?v=nzmNeG02umU

Opw 520   Wees mijn verlangen   http://www.youtube.com/watch?v=QcBQxuAPpzM

Opw 574   Groot is Hij, allerhoogste Heer   http://www.youtube.com/watch?v=wh3ImXpa1cE

Opw 598   Machtige Heer, grote Verlosser (Neem mij, kneed mij)   http://www.youtube.com/watch?v=mcBMjNsVqXg

Opw 614   Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem (Uw genade is mij genoeg)   http://www.youtube.com/watch?v=zfovlSR8K8U

Opw 616   Houd me dicht bij U   http://www.youtube.com/watch?v=PWnvWfXWZ_s

Opw 618   Jezus, hoop van de volken   http://www.youtube.com/watch?v=l_hmWK3SUaw

Opw 638   Wie is als Hij? (Prijs Adonai)   http://www.youtube.com/watch?v=pqgPeA2gk30

Opw 640   Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Psalm 121)   http://www.youtube.com/watch?v=849iil4BqaE

Opw 733   De zon komt op (Tienduizend redenen)   http://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU

 

 

TIENERLIEDEREN (aangedragen vanuit de Aanloop en Connected)

Opwkids 211   Onder, boven, voor en achter   http://www.youtube.com/watch?v=-seBoIqZnt0

Opw 569   Regeer in mij   http://www.youtube.com/watch?v=93gEnLnVjsk

Opw 589   Ik wil juichen voor U mijn Heer   http://www.youtube.com/watch?v=Hguiy1pPCOo

Opw 691   Heb de Heer je God lief   http://www.youtube.com/watch?v=hU_Wd0u67Wk

NB: ook bij de ‘nieuwere’ liederen (zie boven) staan diverse liederen die tieners zullen aanspreken!

 

 

KINDERLIEDEREN (aangedragen vanuit de zondagsschool en basisschool)

ELB 428   Dit is mijn hand en dat mijn voet   http://www.youtube.com/watch?v=X5bZrIE_-l4

Opwkids 70   Liefde, blijdschap, vrede   http://www.youtube.com/watch?v=6Rf_n8ipf_Q

Opwkids 149   Ja is ja, nee is nee   http://www.youtube.com/watch?v=7GNVstNbFLE

Opwkids 185   De Here zegent jou   http://www.youtube.com/watch?v=C3E8ofw8bow