LogoHG

Ter verbreding van ons liederenrepertoire heeft de liturgiecommissie voor het jaar 2013-2014 een selectie van 24 liederen gemaakt en onder de titel “.NL” samengevoegd in een bundel. Deze bundel is hier te downloaden en in te zien.

De naam .NL is een afkorting van ‘Nieuw Lied’ en zal ook op de digiborden in de kerk worden gebruikt als aanduiding voor een lied uit deze bundel.

Vanaf september 2013 zullen deze liederen in onze diensten geleidelijk wat vaker  gezongen gaan worden, waar nodig begeleid door een bescheiden muziek/zangcombo in plaats van het orgel. De bundel omvat: enkele alternatieve versies van reeds bekende of oude liederen (bijv. vierstemmig of met tegenstem), enkele liederen die bij vaste liturgische onderdelen kunnen worden ingezet (als alternatieve invulling) en een heel aantal nieuwere liederen, waaronder liederen die geschikt zijn voor of zijn aangedragen door zondagsschool, basisschool, Aanloop en Connected.

Bij dit alles moet worden opgemerkt dat ‘nieuw’ een relatief begrip is: wat voor de één een nieuw lied is, is voor de ander allang bekend. En sommige liederen zijn nieuwer en van recentere datum dan andere. Gemiddeld genomen zijn het echter (versies van) liederen die vooralsnog geen plaats in ons ‘collectieve gemeentegeheugen’ hebben.

Hoe werkt het gebruik van deze bundel in de praktijk? Als er in een dienst uit deze bundel gezongen gaat worden, dan liggen de bundels bij de ingang van de kerk op een tafel, zodat u bij binnenkomst zelf een exemplaar kunt  meenemen. Na afloop van de dienst is het in principe niet de bedoeling dat u de bundel meeneemt naar huis, maar dat u deze in de kerk achterlaat bij de uitgang.

Wilt u thuis (de tekst van) de liederen bekijken of beluisteren, dan kan dat via onze website: daar zijn zowel de liedteksten als de melodie (via youtube links) te vinden. Kerktelefoonluisteraars krijgen uiteraard wel een exemplaar van deze bundel thuis.

Ten slotte, deze bundel is bewust bescheiden en tijdelijk van opzet.  Bij positieve ervaringen is het de bedoeling om te onderzoeken of het mogelijk is om periodiek zo’n zangbundel samen te stellen, waarbij u dan als gemeentelid ook suggesties voor nieuwe liederen aan kunt dragen. Op deze manier hopen we als gemeente ons liederenrepertoire uit te breiden en bij de tijd te houden.