LogoHG

Ter verbreding van ons liederenrepertoire heeft de liturgiecommissie in september 2013 de eerste .NL-bundel uitgebracht, om te gebruiken naast het Liedboek voor de Kerken uit 1973 (onze standaard-liedbundel). De naam .NL is een afkorting van ‘Nieuw Lied’. In mei 2015 verschijnt nu een tweede .NL-bundel: de .NL2-bundel. Deze bundel is hier te downloaden en in te zien.
Op de digiborden in de kerk zullen liederen uit deze tweede bundel worden aangeduid als NL2 (ter onderscheiding van NL als aanduiding voor een lied uit de eerste .NL-bundel).

De .NL2-bundel is door de liturgiecommissie samengesteld, uitgaande van een veelheid van suggesties die gedaan werden door allerlei gemeenteleden. De bundel weerspiegelt dan ook de breedte van onze gemeente qua liedvoorkeuren: van Nieuwe Liedboek tot Opwekkingsbundel en van Taizé en Iona tot Sela en Johannes de Heer. Daarnaast is er ook weer een aantal kinderliederen opgenomen.

In de .NL2-bundel is sprake van 3 soorten nieuwe liederen:
1) nieuwere liederen waarvan zowel melodie als tekst ‘nieuw’ zijn (deze zijn meestal afgedrukt met muzieknotatie),
2) liederen met een bekende melodie, maar met een nieuwe tekst en
3) oudere liederen die ‘in een nieuw jasje’ worden geherintroduceerd, omdat ze onbekend (en dus nog nieuw) zijn voor jongere generaties.

Bij dit alles geldt uiteraard dat ‘nieuw’ een relatief begrip is: wat voor de één een nieuw lied is, is voor de ander allang bekend.
Door deze 3 typen nieuwe liederen op te nemen hopen kerkenraad en liturgiecommissie dat de .NL2-bundel voor de breedte van onze gemeente (zowel de jongere als de oudere generaties) een goede mix van herkenbaarheid én vernieuwing biedt.
Vanaf mei 2015 zullen de liederen uit deze bundel in onze diensten geleidelijk wat vaker gezongen gaan worden, waar nodig begeleid door een bescheiden muziek/zangcombo in plaats van het orgel.

Hoe werkt het gebruik van deze bundel in de praktijk? Als er in een dienst uit deze bundel gezongen gaat worden, dan liggen de bundels bij de ingang van de kerk op een tafel, zodat u bij binnenkomst zelf een exemplaar kunt meenemen. Na afloop van de dienst is het in principe niet de bedoeling dat u de bundel meeneemt naar huis, maar dat u deze in de kerk achterlaat bij de uitgang.
Wilt u thuis (de tekst van) de liederen bekijken of beluisteren, dan kan dat via onze website: daar zijn zowel de liedteksten als de melodie (via YouTube links) te vinden. Kerktelefoonluisteraars krijgen uiteraard wel een exemplaar van deze bundel thuis.

Ten slotte, deze bundel is bewust bescheiden van opzet. Periodiek kan een nieuwe .NL-bundel worden samengesteld, waarbij u als gemeentelid weer suggesties voor nieuwe liederen kunt aandragen. Op deze manier hopen we als gemeente ons liederenrepertoire uit te breiden en bij de tijd te houden.