LogoHG

We hebben een inhoudsopgave van de .NL2 bundel, met verwijzingen naar Youtube.

  liedbundel:   melodie / you tube links:
       
A   LIEDEREN RONDOM VASTE LITURGISCHE MOMENTEN  
       
    Bij aanvang van de samenkomst  
25 NLB 283 In de veelheid van geluiden melodie: Hoger dan de blauwe luchten
26 NLB 287 Rond het licht dat leven doet melodie Gez 289: Morgenglans der eeuwigheid
       
    Aan het einde van de samenkomst: rond uitzending en zegen  
27 Opw 710 / Sela Gebed om zegen http://www.youtube.com/watch?v=e0sMkhN9mCM
28 NLB 425 Vervuld van uw zegen https://www.youtube.com/watch?v=hLYVJcP-b0c
29 NLB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn http://www.youtube.com/watch?v=x--y2gHtgSs
       
       
B   KINDERLIEDEREN  
       
30 Kinderopw 1 Alle kinderen mogen komen https://www.youtube.com/watch?v=gDZPAZ2efws
31 Zimmer (cd Ontdek) Heer onze Heer (Psalm 8) http://www.youtube.com/watch?v=IqMN2dQ8W8Q
32 Elly+Rikkert Ik zag een kuikentje http://www.youtube.com/watch?v=YyassZHx1kg
33 Kinderopw 241 / Zimmer Van A tot Z bent U de hoogste Heer http://www.youtube.com/watch?v=b6wOKcepNLo
       
       
C   OVERIGE LIEDEREN  
       
    Lofprijzing, aanbidding en belijdenis  
34 NLB 103e / Taizé Bless the Lord, my soul (Psalm 103) http://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4
35 NLB 534 Hij die de blinden weer liet zien melodie Gez 192: O kostbaar kruis, o wonder Gods
36 NLB 939 (Opw 575) Op U alleen, mijn licht, mijn kracht https://www.youtube.com/watch?v=rwIKKFVDnMI
37 Opw 630 Vader, U bent goed http://www.youtube.com/watch?v=c1EhFCShKlc
       
    Geloof, overgave en afhankelijkheid  
38 NLB 23c Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij https://www.youtube.com/watch?v=CnI0I3Qgkjg
39 Opw 717 Stil, mijn ziel, wees stil http://www.youtube.com/watch?v=HPBo43Kf_t4
40 JdH 80 / Joke Buis Elk uur, elk ogenblik https://www.youtube.com/watch?v=RKYhqzKgXVk
41 JdH 133 / Joke Buis Hij die rustig en stil (Zie slechts op Hem) https://www.youtube.com/watch?v=dbqDlhP9xsI&index=7&list=PL-z9WYto0-W5fdIbJ4QjXbXEBty8_VpVI
42 NLB 833 / Iona Neem mij aan zoals ik ben https://www.youtube.com/watch?v=AHn5utnzoHQ
       
    Leiding, gehoorzaamheid en dienst  
43 Opw 687 / Sela Heer, wijs mij uw weg http://www.youtube.com/watch?v=0nSBdUq4EOg
44 ?? Laat mij zijn een instrument, Heer, in uw hand https://www.youtube.com/watch?v=G9rzCvpqRsQ
45 JdH 569 Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad https://www.youtube.com/watch?v=PAEcPZlj-gk
       
    Toekomst, hoop en uitzicht  
46 Opw 585 Er is een dag http://www.youtube.com/watch?v=v3XUMaQ4vUA
47 ELB 413 / Joke Buis Lichtstad met uw paarlen poorten https://www.youtube.com/watch?v=3b3paFMMsFs&list=PL-z9WYto0-W5fdIbJ4QjXbXEBty8_VpVI