LogoHG

Nieuws

De kerkenraad heeft (in samenspraak met allerlei geledingen van onze gemeente) hard gewerkt aan een nieuw concept-beleidsplan voor de periode van (medio) 2022 tot (medio) 2027.

Graag legt de kerkenraad het concept-beleidsplan nu voor aan de gemeente, zodat gemeenteleden feedback kunnen geven en we er samen over in gesprek kunnen gaan.

Alle gemeenteleden worden daarom van harte uitgenodigd het concept-beleidsplan te lezen. Dat kan hier. Voor degenen zonder internet liggen bij de ingang van de kerk geprinte exemplaren van het concept-beleidsplan.

Binnenkort (tijdens en na afloop van de vier-de-zondagdienst op 26 februari) zal er vanuit de kerkenraad een korte presentatie over het concept-beleidsplan worden gegeven. Daarna is er gelegenheid om er in Ons Centrum met elkaar over door te praten, onder het genot van koffie of thee. Zondag 26 februari is dus een belangrijk eerste moment om met elkaar van gedachten te wisselen over het beleid van onze gemeente voor de komende jaren.

Als kerkenraad rekenen we op uw aanwezigheid: zowel in als na de dienst.