LogoHG

Voor de zangdienst van 1 december, eerste Adventzondag, hebben een aantal gemeenteleden, als statushouders in ons midden, het onderwerp “Van donker naar stralend Licht” mede voorbereid. Dit komt tot uiting door middel van de Bijbelteksten, gebeden en liederen. Zij hebben persoonlijk ondervonden wat het betekent om in tijden van diepe duisternis te moeten leven, maar door de Here Jezus te leren kennen, hebben zij ervaren dat Hij een Toevlucht, een Trooster en Koning wil zijn.
Een stralend Licht in de duisternis, tijdens de moeilijke periodes van hun leven. Vanaf 16.15 uur staat er koffie en thee klaar met Iraanse lekkernijen. U wordt van harte uitgenodigd, om samen op te gaan naar het Kerstfeest.

Zangdienst