LogoHG

Zoals u weet is enige tijd geleden besloten om met ingang van 2020 niet elke zondag meer middagdiensten te houden. Zowel de afnemende opkomst als financiële overwegingen liggen aan dit besluit ten grondslag.

De gezamenlijke middagdiensten die vanaf 2020 wél intact blijven zijn:
- de zangdiensten (op elke eerste zondagmiddag van de maand), gehouden in het Gereformeerde kerkgebouw;
- de middagdiensten op avondmaalszondagen (voortzetting avondmaal, met dankzegging/nabetrachting), gehouden in het Hervormde kerkgebouw;
- de middagdiensten (samen met ook CGK) rond de gebedsweek, de stille week en Hervormingsdag, gehouden op wisselende locaties.

In totaal worden er vanaf 2020 dus vanuit onze gemeente nog circa 20 (gezamenlijke) middagdiensten per jaar aangeboden.

Wie op andere zondagen ook een ‘reguliere’ middagdienst wil bijwonen is hartelijk welkom bij de Christelijke Gereformeerde Kerk, zo heeft hun kerkenraad ons laten weten.