LogoHG

Zoals u eerder hebt kunnen lezen, wordt momenteel in onze gemeente gewerkt aan een nieuw initiatief, waarin we 1x per maand (vroeg in de avond, waarschijnlijk elke 2e zondag van de maand) een middelgrote bijeenkomst houden in Ons Centrum, waarbij onderwijs en ontmoeting speerpunten zijn (eventueel gecombineerd met een maaltijd). Dat zou wellicht een soort alternatief kunnen zijn voor degenen die de middagdienst gaan missen, maar… ook een nieuwe mogelijkheid voor anderen om 1x per maand op een alternatieve manier gemeenteleden te ontmoeten en ‘gevoed’ te worden (in tweeërlei zin). Nadere berichtgeving daarover volgt binnenkort, zowel in de zondagsbrief als op een te houden gemeenteavond op dinsdag 4 februari 2020.

De werktitel voor deze avonden op de 2e zondag van de maand is vooralsnog: O2-avonden (O2 staat voor: Ontmoeting & Onderwijs op de 2e zondagavond van de maand).