LogoHG

Met ingang van 2020 is sprake van twee kleine, liturgische veranderingen in de diensten van onze gemeente.

- De 1e verandering betreft het standaard zingen van Gezang 456:3 na de zegen. Vanaf 2020 zal dit niet meer standaard gebeuren.

Voortaan spreekt de voorganger altijd het Amen op de zegen uit. Indien de voorganger wil dat er na het gesproken Amen nog een lied gezongen wordt (bijvoorbeeld Gezang 456:3 of een ander passend, kort lied), dan dient de voorganger dat expliciet (vooraf) op te geven als te zingen lied, zodat het ook op de borden komt te staan en (vooraf) aan de organist kan worden doorgegeven door de koster (als laatste te zingen lied).

Kortom: het onaangekondigd zingen van Gez. 456:3 vervalt dus vanaf 2020. Voortaan is er altijd een gesproken Amen, ook als de voorganger heeft opgegeven dat er na dit gesproken Amen nog een kort lied gezongen wordt.

In de keuze van zo’n kort lied na de zegen heeft de voorganger wat meer ruimte dan voorheen.

- De 2e verandering betreft het in de morgendienst belijden van ons geloof. Vanaf 2020 zal dit in ieder geval op de eerste zondagmorgen van de maand gebeuren.

Tot nu toe werd wekelijks in de middagdienst ons geloof beleden door het lezen of zingen van de geloofsbelijdenis. Om ervoor te zorgen dat dit goede gebruik niet geheel verdwijnt, is ervoor gekozen om hier geregeld een plaats aan te geven in de morgendienst (ten minste 1x per maand, namelijk op de 1e zondag). Meestal zal dit gebeuren door het lezen van de geloofsbelijdenis, gevolgd door het zingen van een bijpassend lied. In een enkel geval zal de voorganger wellicht de apostolische geloofsbelijdenis laten zingen (de tekst daarvan staat op het grote bord rechts van de preekstoel, gezien vanuit de kerk).