LogoHG

Vanaf 1 juni bestaat er de mogelijkheid om thuis drie of meer mensen uit te nodigen, die niet in het huis wonen. Onderling moet dan uiteraard nog steeds 1,5 meter afstand gehouden worden. Dit biedt mogelijkheden om samen - in kleine gezelschappen - ons geloof in de (online) kerkdiensten te beleven!

We moedigen u aan om vanaf zondag 7 juni “huiskamerdiensten” te houden tijdens de online kerkdiensten: Nodig mensen uit om samen in je huiskamer naar een online kerkdienst te kijken en te luisteren. Genodigden kunnen bijvoorbeeld eigen gemeenteleden zijn of van een andere kerk, vrienden, buren etc. Heb daarbij ook aandacht voor mensen zonder internet en alleenstaanden. Het staat iedereen vrij om - binnen de mogelijkheden - elkaar hiervoor op te zoeken! Randvoorwaarde is dat we ons aan de basisregels van de Rijksoverheid houden, die voor iedereen blijven gelden, zoals 1,5 meter afstand houden en thuisblijven bij klachten of kwetsbare gezondheid/leeftijd.

Met deze huiskamerdiensten willen we de onderlinge band versterken en een extra dimensie geven om samen het geloof tijdens de eredienst te beleven.
Maak er gebruik van!

20200605 huiskamerdiensten