LogoHG

Ds. Tiem Meijer gaat per 1 mei a.s. met emeritaat. In de VIERde zondag-dienst van volgende week zondag, 25 april, markeren wij dit en nemen we afscheid van hem als pastoraal werker in onze gemeente. Uiteraard zullen we ds. Tiem Meijer namens de kerkenraad en de gemeente een afscheidscadeau aanbieden. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer: NL92 INGB 0000 1259 19 t.n.v. Hervormde Gemeente 's-Gravendeel o.v.v. ‘afscheidscadeau ds. Meijer’.