LogoHG

Het CIO -interkerkelijk contact in overheidszaken- heeft eind vorige week een intensief overleg gehad met minister Grapperhaus. Dit heeft geresulteerd in nieuwe adviezen/maatregelen. Het moderamen van de PKN, heeft aan de hand van deze adviezen/maatregelen richting gegeven aan de plaatselijke gemeenten.

Ons college van kerkrentmeesters, heeft maandag 20 september een vergadering gehad en deze adviezen/maatregelen besproken. Rekening houdend met de eventuele risico’s en wat de mogelijkheden zijn, hebben ze na rijp beraad het volgende over de adviezen/maatregelen besloten.

Vanaf zondag 3 oktober:
- zijn alle gemeenteleden inclusief kinderen van harte welkom. Binnen de kerk houden we gepaste afstand. Het maximumaantal bezoekers van 100 wordt losgelaten.
- we proberen het aantal bewegingen van de kinderen van de zondagsschool te beperken tijdens de kerkdienst. De kinderen gaan halverwege de dienst wel naar de zondagsschool, maar ze worden niet naar voren geroepen voor het kindermoment.
- het aanmelden via de website komt te vervallen.
- indien er behoefte is aan een plek in de kerk op 1,5 meter afstand, kan dit bij binnenkomst aan de koster worden doorgegeven.
- de kosters begeleiden iedereen naar een vaste zitplaats.
- de komende zondagen wordt gemonitord hoe het gaat.
- vanwege het houden van de gepaste afstand en het zingen, wordt er nog wel een bank en stoelenrij tussen vrijgelaten.

We zijn dankbaar dat we deze stap kunnen zetten. We hopen u en jou te ontmoeten.
De inzameling van de collectes blijft voorlopig nog onveranderd.