LogoHG

Aanstaande zondag 3 oktober kunnen we voor het eerst sinds lange tijd weer zonder beperkingen naar de kerk!

We hopen dan ook veel gemeenteleden te verwelkomen in de kerk.

Het is bovendien een bijzondere zondag, namelijk Israëlzondag: de zondag waarop we als kerk met nadruk stilstaan bij onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

Jan Kranendonk zal voorgaan in de morgendienst die als thema heeft: “Verbonden met Israël: waarom en hoe?

We denken na over de dingen die we met Israël gemeenschappelijk hebben en over manieren waarop onze verbondenheid concreet gestalte kan krijgen.

De liederen komen uit de breedte van Liedboek en Hemelhoog. Eefje Groeneveld en Nico de Mol leveren hun muzikale bijdrage.

In de middag (om 17:00) is er een zangdienst die is georganiseerd door de commissie Kerk en Israël.

Van harte welkom in (een van) beide diensten!