LogoHG

Op zondagavond 8 mei is er weer een O2-avond. Het thema heeft deze keer alles te maken met (de effecten van) Pasen: Jezus’ opstanding uit de dood en de opstanding van ons lichaam.
We kijken niet alleen naar de vraag hoe geloofwaardig de opstanding van Jezus eigenlijk is, maar ook wat zijn opstanding voor óns betekent, nu en in de toekomst.
We luisteren daarbij ook naar wat de belijdenisgeschriften van onze kerk daarover te zeggen hebben.
Kortom: een belangrijk thema over een mega-gebeurtenis in het verleden én in de toekomst.

De O2-avond wordt geleid door Jan Kranendonk en wordt gehouden in Ons Centrum. Deze keer van 20:00 tot 21:30 (inloop vanaf 19:45).
O2-staat voor: Ontmoeting & Onderwijs op de 2e zondagavond van de maand.

De O2-avonden zijn bedoeld als een middelgrote samenkomst (tussen kerkdienst en GGG’s in) met als speerpunten: interactief, thematisch onderwijs en onderlinge ontmoeting.
Alle 30-plussers uit de gemeente zijn welkom bij de O2-avonden. Je kunt per keer kijken of je al dan niet komt.
Voor vragen kun je contact opnemen met Jan Kranendonk (06-21453984).