LogoHG

Op zondagavond 12 juni is de laatste O2-avond van dit seizoen. Het thema is deze keer uitdagend: Jezus’ oordeel over levenden en doden: goed nieuws of slecht nieuws??
Eén van de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis zegt dat Jezus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden (gebaseerd op o.a. 1 Petrus 4:4 en 2 Timoteüs 4:1).
Wat wil dat zeggen? Is dat oordeel iets om bang voor te zijn of juist iets om naar uit te zien? En wat doet dit met ons beeld van Jezus: het feit dat Hij oordelen zal en als Rechter is aangesteld?
En hoe valt dat oordeel te rijmen met Bijbelteksten als: ‘zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn‘ (Rom. 8:1)?
Wat is eigenlijk de betekenis en bedoeling van dat oordelen van Jezus? En wat houdt dat oordeel dan in?
Over dat soort vragen willen we samen nadenken bij het licht van de Bijbel. Daarbij luisteren we ook naar wat de belijdenisgeschriften van onze kerk daarover te zeggen hebben.

De O2-avond wordt geleid door Jan Kranendonk en wordt gehouden in Ons Centrum van 19:30 tot circa 21:15 (inloop vanaf 19:15).
O2-staat voor: Ontmoeting & Onderwijs op de 2e zondagavond van de maand.

De O2-avonden zijn bedoeld als een middelgrote samenkomst (tussen kerkdienst en GGG’s in) met als speerpunten: interactief, thematisch onderwijs en onderlinge ontmoeting.
Alle 30-plussers uit de gemeente zijn welkom bij de O2-avonden. Je kunt per keer kijken of je al dan niet komt.
Voor vragen kun je contact opnemen met Jan Kranendonk (06-21453984).