LogoHG

Als gezamenlijke Diaconieën van Strijen en ‘s-Gravendeel hebben wij het voornemen om hulp te bieden aan de opvang van deze mensen.
Vanaf half september zal deze opvang gaan starten en daar hebben wij u als gemeenteleden hard bij nodig.
Er wordt veel van ons gevraagd en weet dat wij dat ook beseffen.
Maar laat uw hart spreken.
Iedere vorm van hulp is welkom.

Er is behoefte aan het volgende (in willekeurige volgorde):
1. Gordijnstof (lichtafsluitend) en mensen die gordijnen op maat kunnen maken of vermaken.
2. Fietsen voor volwassenen en kinderen; geen wrakken. Tevens zou het mooi zijn als er mensen zijn die fietsen kunnen repareren.
3. Hulp bij het verstrekken van maaltijden bij ontbijt en lunch (7 dagen/weel; 2 keer, ochtend en middag/dag). Als mensen worden opgevangen op de locatie krijgt men de eerste tijd maaltijden aangeboden. Hierbij is hulp van buiten nodig. Als de vluchtelingen zijn ingeschreven (een BSN-nummer hebben gekregen) en een bankrekening is geopend, krijgt men “leefgeld” en moet men zelf voor eten zorgen. De hulp van buiten (vrijwilligers) is dus alleen nodig totdat de vluchtelingen zijn ingeschreven.
4. Vrijwilligers die de vluchtelingen willen vervoeren naar “instellingen”, zoals b.v. ziekenhuizen e.d. Er zou een pool van dergelijke vrijwilligers kunnen worden opgezet. Er staat in principe een (wettelijke) kilometervergoeding tegenover.
5. Opvang van kleine kinderen, die nog niet naar school gaan. Als de ouder werk kan vinden en de kinderen niet op de locatie kunnen worden opgevangen, is opvang van kinderen buiten de locatie een mooie oplossing. Aantal op te vangen kinderen en voor hoeveel uren is nader af te spreken.
6. Het helpen bij het geven van taalles.
7. Tolken.
8. Het organiseren/coördineren en/of meehelpen van activiteiten met kinderen tijdens de schoolvakanties.
9. Speelgoed verzamelen. Op dit moment is dit nog niet aan de orde. Men zal eerst meer zicht moeten krijgen hoeveel kinderen, en van welke leeftijd, er op de locatie komen. Als er meer zicht is zal de gemeente, zoals ze dat ook hebben gedaan in Piershil een lijst met een goede omschrijving van wensen (en eisen!!) van het speelgoed verstrekken.
10. Kleding is een punt van aandacht. Men denkt na over een kledinguitgiftepunt op of dichtbij de locatie. Over inzameling en uitgifte is op dit moment nog geen duidelijkheid. Die volgt zo snel mogelijk. Misschien kunnen we zelf ook meedenken aan oplossingen.
11. Vanaf 1 augustus worden in het voormalige gemeentehuis Ikeakasten in elkaar gezet. Wie hiermee kan helpen is welkom.
12. Men zoekt werkgevers, die Oekraïners aan werk kunnen helpen. Wellicht een oproep mogelijk naar werkgevers, die lid van een van de kerken zijn?
13. Zoeken naar een relatie met bestaande kringloop”winkels”. Ik denk hierbij aan de loods van de NH-kerk in Strijen en de kringloopwinkel in ’s-Gravendeel.

U kunt contact opnemen met:
Lieneke Zuideweg 078 673 2304/06 204 35 685
Teuni v.d. Vinde 06 831 66 996

Op de site van de Gemeente Hoeksche Waard kunt u ook lezen welke hulp gegeven kan worden.