LogoHG

Vanaf oktober gaan we weer van start met de maandelijkse O2-avonden.
O2-staat voor: Ontmoeting & Onderwijs op de 2e zondagavond van de maand.
De avonden worden gehouden in Ons Centrum van 19:30 tot circa 21:15 (inloop vanaf 19:15).
De eerste avond is op 9 oktober. Deze wordt geleid door Jan Kranendonk en heeft als thema: Wat is het grote verhaal van de Bijbel? (en waar zitten wij ergens in dat verhaal?)
We kijken ‘vanuit de helikopter’ naar het grote verhaal dat de Bijbel vertelt om zicht te krijgen op Gods missie in deze wereld en onze plaats daarin.
Zo’n helikopterview kan ons helpen om ‘door de bomen het bos te blijven zien’ en te zien waar God in de geschiedenis mee bezig is en naar toe werkt.

De O2-avonden zijn bedoeld als een middelgrote samenkomst (tussen kerkdienst en GGG’s in) met onderwijs en ontmoeting als speerpunten. Het onderwijs wordt thematisch en interactief aangeboden. Dit alles in een setting die de onderlinge ontmoeting en verbondenheid stimuleert en waarin meer gesprek en interactie mogelijk is dan in de kerkdienst.
Hierdoor zijn de O2-avonden enerzijds een alternatieve samenkomst voor degenen die bijv. de middagdienst missen en anderzijds voor anderen een nieuwe mogelijkheid om 1x per maand een (vast) moment van verdieping en ontmoeting te hebben met andere gemeenteleden. Alle 30-plussers uit de gemeente zijn welkom! Je kunt per keer kijken of je komt.

De data en (voorlopige) thema’s van de komende O2-avonden zijn als volgt:

 9-10    Wat is het grote verhaal van de Bijbel? (en waar zitten wij ergens in dat verhaal?)
 13-11    Wat betekent het dat Jezus Messias is? (en wat zegt dat over ons: zijn volgelingen?)
 11-12    Wat bedoelen de profeten met ‘de Dag van de Heer’? (en wie kan die Dag doorstaan?)