LogoHG

Op zondagavond 13 november is de tweede O2-avond van dit seizoen, gehouden in Ons Centrum van 19:30 tot circa 21:15 (inloop vanaf 19:15).
De avond wordt geleid door Jan Kranendonk en heeft als thema: Wat betekent het dat Jezus Messias is? (en wat zegt dat over ons: zijn volgelingen?)
We kijken (mede vanuit de catechismus) naar het Messias-zijn van Jezus: dit omvat veel meer dan we vaak denken!
Ook trekken we de lijn door naar wat dat betekent voor onszelf, als we Jezus’ volgelingen zijn.
Al met al een thema dat ons meer te zeggen heeft dan we misschien op het eerste gezicht denken. De moeite waard om samen een avond mee bezig te zijn!
Welkom dus!

O2-staat voor: Ontmoeting & Onderwijs op de 2e zondagavond van de maand.
De O2-avonden zijn bedoeld als een middelgrote samenkomst (tussen kerkdienst en GGG’s in) met onderwijs en ontmoeting als speerpunten. Het onderwijs wordt thematisch en interactief aangeboden. Dit alles in een setting die de onderlinge ontmoeting en verbondenheid stimuleert en waarin meer gesprek en interactie mogelijk is dan in de kerkdienst.

De data en (voorlopige) thema’s van de komende O2-avonden zijn als volgt:

13-11    Wat betekent het dat Jezus Messias is? (en wat zegt dat over ons: zijn volgelingen?) 
11-12    Wat bedoelen de profeten met ‘de Dag van de Heer’? (en wie kan die Dag doorstaan?)
8-1    Wat is de strekking van het 7e gebod (u zult niet echtbreken)?
12-2    Het 1e en 2e gebod: over afgoden en godsbeelden