Op zondagavond 11 december is de derde O2-avond van dit seizoen, gehouden in Ons Centrum van 19:30 tot circa 21:15 (inloop vanaf 19:15).
De avond wordt geleid door Jan Kranendonk en heeft als thema: Wat bedoelen de profeten met ‘de Dag van de Heer’? (en wie kan die Dag doorstaan?)
In de adventstijd bereiden we ons voor op de komst van onze Heer: niet alleen terugkijkend, maar óók vooruitkijkend.
In dat kader staan we stil bij de door veel profeten voorzegde ‘dag des HEREN’: de komst van God zélf om in te grijpen in deze wereld (zowel oordelend als reddend).
De Bijbel schetst deze Dag van de Heer als een zeer indrukwekkend gebeuren: ‘Groot en ontzagwekkend is de Dag van de HEER; wie kan die dag doorstaan? (Joël 2:11).
Bij de O2-avond zoeken we samen naar een antwoord op die vraag: welke houding past ons, wetend dat die Dag komt?

O2-staat voor: Ontmoeting & Onderwijs op de 2e zondagavond van de maand.
De O2-avonden zijn bedoeld als een middelgrote samenkomst (tussen kerkdienst en GGG’s in) met onderwijs en ontmoeting als speerpunten. Het onderwijs wordt thematisch en interactief aangeboden. Dit alles in een setting die de onderlinge ontmoeting en verbondenheid stimuleert en waarin meer gesprek en interactie mogelijk is dan in de kerkdienst.

De data en (voorlopige) thema’s van de komende O2-avonden zijn als volgt:

11-12    Wat bedoelen de profeten met ‘de Dag van de Heer’? (en wie kan die Dag doorstaan?)
8-1    Wat is de strekking van het 7e gebod (u zult niet echtbreken)?
12-2    Het 1e en 2e gebod: over afgoden en godsbeelden
12-3    Geen O2-avond i.v.m. ’s-Gravendeel Zingt