LogoHG

Op zondagavond 8 januari is de vierde O2-avond van dit seizoen, gehouden in Ons Centrum van 19:30 tot circa 21:15 (inloop vanaf 19:15).
De avond wordt geleid door Jan Kranendonk en heeft als thema: Het 1e en 2e gebod: over afgoden en godsbeelden.
Het eerste van de Tien Woorden (‘Vereer naast mij geen andere goden’) wordt vaak gezien als de kern ervan.
Maar wat betekende dat gebod voor Israël en wat heeft dat ons te zeggen? Hebben wij eigenlijk nog te maken met afgoden (en welke dan?).
En wat moeten we met het 2e gebod (‘Maak geen godenbeelden’): is dat in onze tijd niet erg achterhaald? Of is het juist heel actueel?
Over deze vragen gaan we met elkaar in gesprek. Uiteraard kijken we ook wat de catechismus (het leerboek van de kerk) ons hierover aanreikt. We zijn immers niet de eersten die hierover nadenken ;-)

O2-staat voor: Ontmoeting & Onderwijs op de 2e zondagavond van de maand.
De O2-avonden zijn bedoeld als een middelgrote samenkomst (tussen kerkdienst en GGG’s in) met onderwijs en ontmoeting als speerpunten. Het onderwijs wordt thematisch en interactief aangeboden. Dit alles in een setting die de onderlinge ontmoeting en verbondenheid stimuleert en waarin meer gesprek en interactie mogelijk is dan in de kerkdienst.

De data en (voorlopige) thema’s van de komende O2-avonden zijn als volgt:

8-1    Het 1e en 2e gebod: over afgoden en godsbeelden
12-2    Wat is de strekking van het 7e gebod (u zult niet echtbreken)?
12-3    Geen O2-avond i.v.m. ’s-Gravendeel Zingt
9-4    De gevolgen van Jezus’ opstanding in ons leven als christen