LogoHG

Preek van de Week

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen,

Een hart waar muziek in zit. Dat is het thema van deze dienst. Maar als we even goed kijken naar het eerste zinnetje van dit Bijbelgedeelte, dan begint het verhaal van vanmorgen toch heel anders. Want daar – in vs. 14 – lezen we over koning Saul:
‘De geest van de Heer had Saul verlaten; in plaats daarvan stuurde de HEER een kwade geest, die hem kwelde.’

Psalm 1
1     Welzalig de man
die niet wandelt in de raad der goddelozen,
    die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;
2     maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

Preek 1 Je hand in Gods hand leggen

Beste Celeste, Daan, Loes, Lotte, Luuk en Menno, voor jullie gaat er veel veranderen…,

Jullie gaan straks naar de middelbare school. Daar gelooft lang niet iedereen. Ze kijken je misschien wel heel raar aan als ze merken dat je christen bent. En hoe ga je dat nu doen: christen-zijn in een nieuwe, vreemde omgeving?

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen,

De zomervakantie loopt zo zachtjes aan op z’n einde. Iedereen druppelt zo langzamerhand weer binnen. Ook jullie van Connected zijn gelukkig weer terug. Want volgende week begint de feestweek. Dat wil je natuurlijk niet missen.
En hoe jammer we het misschien ook vinden dat de vakantie bijna voorbij is, er is in ieder geval één grote opluchting: de bikinitijd is ook bijna voorbij. Geen angstige blik meer in de slaapkamerspiegel: wat trek ik dit jaar in vredesnaam aan?

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen, leden van Connected,

Ik vond dat opvallend. Dat ds. Jongejan vorige week nou net dat voorbeeld van die druiventros aanhaalde. Waar het vanmorgen in de Schriftlezing ook over ging. Opvallend dat nou precies dat voorbeeld vorige week ook al aan bod kwam.
Want – laten we wel wezen – zo gaat dat heel makkelijk in onze tijd. Dat we – ook in de kerk - als los zand aan elkaar hangen. ’s Morgens zeg je nog net even ‘hallo’ tegen je buurman. Maar verder is het ‘ieder voor zich en God voor ons allen.’