LogoHG

Preek van de Week

Eerste deel Avondmaalsformulier
Bij het Avondmaal denken wij aan wat de Here Jezus Christus voor ons heeft gedaan. God de Vader heeft Zijn Zoon naar de aarde gezonden. De Zoon is mens geworden als wij. Zo heeft Hij onze zonden op zich genomen. Heel Zijn leven op aarde droeg Hij onze schuld. Heel duidelijk is dat vlak voor Zijn sterven: In de hof van Gethsemane werd Hij zo bang voor Gods toorn over onze zonden, dat Hij bloed zweette.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen, in het bijzonder jullie, broers en zussen van de Follow-up kring,

Al een hele tijd geleden had ik het idee dat ik tijdens deze belijdenisdienst wilde preken over het Bijbelgedeelte van vanmorgen, dit gesprek tussen de Here Jezus en Nicodemus. En eerlijk gezegd wist ik eigenlijk niet eens zo goed waarom.
Maar toch had ik het idee dat er juist in dit Bijbelgedeelte een belangrijke boodschap voor ons zat. En daar heb ik van de week over na zitten denken. Waar deze passage raakt aan dit belangrijke moment vanmorgen waarop jullie belijdenis doen.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen,

De laatste jaren hebben wij in onze vriendenkring nogal wat vrienden hun ouders zien verliezen. Zo langzamerhand gaat dat komen. Als je zelf rond de 40 bent, kunnen je ouders al rond de 70 zijn. En dan kan er ineens sprake zijn van ernstige ziekte.

Vandaag is het Pinksteren. En Pinksteren gaat over mensen die in andere, vreemde talen gaan spreken. En de boodschap ondertussen toch overkomt. Dat zien we op die eerste Pinksterdag toen gebeuren.

En ik dacht bij mezelf: ‘Laat ik dat vanmorgen nou ook eens proberen. Om in vreemde talen te gaan spreken. In de hoop dat het toch overkomt. Ik preek over het thema ‘Van lefschopper tot lofschepper.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen,

‘Wees niet ongerust maar vertrouw op God en vertrouw op Mij.’ De Here Jezus zegt dat tegen z’n discipelen. En wij kunnen ons wel voorstellen waarom. Want de discipelen moeten zich op dat moment natuurlijk ook heel ongerust gevoeld hebben.