LogoHG

Preek van de Week

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen,    

‘Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammom.’ Zo eindigde het Bijbelgedeelte van vorige week.
En allemaal voelden we wel aan dat dit uitdagende woorden zijn in een tijd vol van materialisme. ‘Je kunt niet God dienen én de mammom, de afgod van geld en bezit.’ Hoe doe je dat als je iedere dag van alle kanten bestookt wordt met reclame?

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen,    
Ik vind het eigenlijk jammer dat de Here Jezus het zo zegt: ‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde.’ Maar:  ‘Verzamel schatten in de hemel.’ Ik vind het jammer dat de Here Jezus het zo tegen elkaar zet. Dat had ‘Ie eigenlijk niet moeten doen.
Als ze de Bijbel nog eens herschrijven en ik zou een duit in het zakje mogen doen, dan zou ik er liever van maken – Wim 6:19 - ‘Verzamel voor jezelf niet alleen schatten op aarde. Verzamel ook schatten in de hemel.’ Dat zet je het meer naast elkaar.

Vlak na het Pinksterfeest willen we stilstaan bij wat de Geest in ons allen wil uitwerken:
de vrucht van de Geest: de liefde (als 1 vrucht met vele partjes)

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broers en zussen,

Toen ik een jaar of 5 was, woonden we met het gezin een tijdje in bij mijn grootouders. Daarvoor hadden we zo’n 4 jaar in Kenia gewoond. M’n vader gaf daar les aan een Bijbelschool. Een mooie tijd waar ik ook nog wel wat herinneringen aan heb.
Maar aan het einde van die periode kreeg m’n moeder geelzucht. Als gezin zijn we toen op korte termijn teruggekeerd naar Nederland. En - terwijl m’n vader het werk in Kenia afmaakte - woonden wij als gezin een jaar lang in bij opa en oma.

Wat heeft dat kruis te betekenen? Misschien is die vraag je de afgelopen weken weleens gesteld, n.a.v. het kruis voor de kerk. Nou, vanaf dit weekend kunnen de mensen het zien aan de banner die erachter staat: dat kruis heeft alles te maken met de Passie van Pasen, de ’s-Gravendeelse variant op The Passion.