LogoHG

Preek van de Week

Introductie thema: ‘Hoe gaat het eigenlijk (in de kerkdienst)? 2 – De wetslezing’

Introductie thema: ‘Hoe gaat het eigenlijk (in de kerkdienst)? 1 – Stil gebed, votum en groet’

VIER-DE-ZONDAG zondag 28 februari 2016
Hervormde Gemeente ‘s-Gravendeel


Intro: Ja, God is goed. Dat mogen we geloven en in dat geloof zijn we hier vanmorgen ook samen.     Maar dat geloof wordt ook weleens aangevochten: Is God eigenlijk wel goed, als er zoveel     lijden is in de wereld? Zou God daar eigenlijk niet iets aan moeten doen?
    Over die vraag denken we vanmorgen na.  Geen gemakkelijke vraag en daarom worden we     eerst stil. Stil om ons te richten op God en te vragen om zijn hulp. Laten we stil worden voor     God.


INLEIDING

Ik wil het thema van vanmiddag even inleiden met een vraag aan u. Als je nou kijkt naar onze geloofsbelijdenis, de 12 artikelen, welke 2 artikelen hebben dan vooral met Pasen te maken? Allereerst natuurlijk het 5e artikel: over Jezus die op de derde dag is opgestaan uit de doden. Dat is hét artikel over Pasen.

Toelichting dia Ark
Lange tijd wisten de geleerden dat zelf ook niet zo goed. De ark/de heilige kist van God. Wat was dat nou voor een voorwerp? Ja, een gouden kist van ongeveer 125 cm lang bij 75cm hoog en 75 cm breed die gedragen werd met stokken. In die kist werden de 10 geboden bewaard die God aan Mozes had gegeven. Maar wat was nou het hele idee van die ark?