LogoHG

tekst 3Over te makkelijke antwoorden…
Nu bestaat er een beproefd antwoord om al deze vragen direkt in de doofpot te stoppen. Mensen zeggen al gauw ‘Daarom is het ook een geloof!’ Met andere woorden: over dit soort kritische vragen moet je niet teveel nadenken, dan raak je maar aan het twijfelen. Op die manier wordt het christelijk geloof echter een cirkelredenering.

Voor wie het allemaal al geloven is het waar. Maar zodra je kritische vragen gaat stellen, blijkt dat er geen diepere reden is om aan te nemen dat het christelijk geloof op waarheid gebaseerd is. Je gelooft erin omdat je er nu eenmaal in gelooft.
Nu is het zeker zo dat niet alles waarover we in de Bijbel lezen met ons verstand te doorgronden is. De schepping van de wereld, de wonderen waarover we lezen en boven alles God zelf overstijgen ons menselijke bevattingsvermogen. Dat is ook logisch: op het moment dat God in mijn hersenpan zou passen, was Hij tegelijkertijd geen God meer. Geloven in een God die hemel en aarde geschapen heeft impliceert dat ik zijn schepsel ben, niet op gelijk niveau met Hem sta en Hem dus ook nooit helemaal zal kunnen begrijpen.
Toch komen we het antwoord ‘Daarom is het ook een geloof’ in de Bijbel zelf niet tegen. Veel meer ontmoeten we in de bijbelse geschiedenissen mensen als wij die ook moeite hadden om de gebeurtenissen waarmee ze te maken kregen te begrijpen. Denk bijvoorbeeld aan ‘ongelovige Thomas’ die aanvankelijk niet kon geloven dat Jezus was opgestaan uit de dood.
Desondanks konden ze er naar verloop van tijd toch niet om heen dat achter al die gebeurtenissen God zelf aan het werk was. Hun vragen werden niet genegeerd maar beantwoord. En ze waren zo overtuigd van de antwoorden die ze gevonden hadden dat ze die in de Bijbel hebben opgetekend zodat wij er eens kritisch naar konden kijken. De Bijbel is geschreven met de overtuiging dat het christelijk geloof voor geen kritische vraag bang hoeft te zijn!