LogoHG

tekst 8Over het archimedisch punt in de praktijk van het leven…
Wanneer we ons zo door de persoon van Jezus van Nazareth laten overtuigen, dan krijgen opeens ook allerlei andere elementen uit het christelijk geloof hun plaats en betekenis. We leren die aanvaarden en omarmen omdat Jezus erover sprak en we zijn woorden hebben leren vertrouwen. We worden heel letterlijk ‘navolger’ van Jezus Christus.
Waarom zouden we de Bijbel serieus nemen als goddelijk boek wanneer er bij zovele passages vragen te stellen zijn? Als je niet kunt bewijzen dat alles letterlijk zo gebeurd zoals het in de Bijbel beschreven staat, hoe kun je dan ooit zo in betrouwbaarheid van dit boek geloven dat het een richtlijn voor je leven kan worden?
Maar christenen geloven niet in de Bijbel als het Woord van God omdat ze kunnen bewijzen dat die Bijbel helemaal foutloos is opgeschreven, maar omdat de Jezus de bijbelboeken als het het Woord van zijn hemelse Vader zag en ze daarom met uiterste eerbied behandelde. Het geloof in de Bijbel als Gods Woord is een daad van navolging vanuit vertrouwen in Jezus.
Waarom zou je je inzetten voor de nood van de wereld wanneer de macht van het kwaad toch telkens lijkt te winnen? Of waarom zou je lid worden van een kerk en zondag de kerkdiensten bezoeken als ook daar blijkt dat je met gewone mensen te maken hebt met hun eigen fouten en gebreken, ruzies en strubbelingen? Waarom al die moeite als het resultaat lang niet altijd zichtbaar wordt?
Maar christenen zetten zich in voor de wereld omdat Jezus Christus sprak over Gods koninkrijk dat eens de machten van het kwaad definitief zal overwinnen en zich van tijd tot tijd ook nu al in deze wereld begint af te tekenen. Christenen zijn doorgaans lid van een plaatselijke kerk niet omdat het daar allemaal zulke leuke en fijne mensen zijn maar omdat ze zich bij al dat (al te) mensenlijke wat we vaak ook in de kerk aantreffen gesterkt weten door Jezus’ belofte: ‘Waar twee of drie mensen in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik zelf in hun midden.’
Kortom, heel het christelijk geloof krijgt samenhang en betekenis wanneer we het benaderen vanuit het centrum: Jezus Christus. Hij is het archimedisch punt waaraan het christelijk geloof zijn overtuigingskracht ontleent.